Blåseisolering

Vi bruker blåsisolering på alle fjøs vi leverer. Dette fordi det er tidsbesparende og sluttresultatet blir vesentlig bedre, da alle hulrom i og rundt for eksempel rørgater og ventiler i himlingen fylles godt opp med isolasjonsmateriale. Hos oss benyttes hovedsakelig to typer isolasjon, celluloseisolasjon og isolasjon av resirkulert glass.

Selve blåsemetoden er lik for begge typer isolasjon vi benytter.

Vi har i dag også god erfaring med isolering av både vegger, tak og himling av store og små bygg.

Supafil Frame blåseisolering er basert på resirkulert glass og er ikke tilsatt kjemiske bindemidler.
Prosessen er både omkostnings- og tidsbesparende, og produktet gir fremragende termiske egenskaper.

Med blåsisolering, frigjøres tømrere til andre oppgaver. Du trenger ikke å ha plass til å oppbevare isolasjonen da vi kommer med isolasjonen i lukket skap eller container , du trenger ikke å bære isolasjon opp trappene og det er ikke behov for håndtering av avkapp.

Metoden er veldig rask og gir tettere isolasjon enn plater og ruller som har blitt skåret. SupafilFrame blåseull for innblåsing i vegg har vært benyttet i over 30 år i USA, men metoden er ny i Norge. Supafil Frame blåseull benyttes også til blåseisolering av loft og begge metodene har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Denne godkjenningen sier som følger: ”Isolasjonen vil ikke få setninger når den blåses inn i lukkede hulrom med foreskrevet densitet og helningsvinkel”.

Her finner du mer informasjon om Supafil Frame blåseisolering.